My children are possibly in the living room.


 • Câu hỏi:

  My children are possibly in the living room.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  To be possible to +V/ be possibly ………-> may/ might be + V /N : có lẽ là • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ