Người ta dùng máy đào hầm (TBM) để đào hai đường hầm hình trụ tròn xoay đường kính (12,m), mỗi đường hầm đều có chiều dài bằng (20,m), có hai trục cắt nhau và vuông góc với nhau. Tính thể tích khối đất đào được.  – Sách Toán

Người ta dùng máy đào hầm (TBM) để đào hai đường hầm hình trụ tròn xoay đường kính (12,m), mỗi đường hầm đều có chiều dài bằng (20,m), có hai trục cắt nhau và vuông góc với nhau. Tính thể tích khối đất đào được.  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ