Phương trình z4 – 2z2 – 3 = 0 có 4 nghiệm phức z1, z2, z3, z4.


 • Câu hỏi:

  Phương trình z4 – 2z2 – 3 = 0 có 4 nghiệm phức z1, z2, z3, z4. Giá trị biểu thức T = |z1|2 + |z2|2 + |z3|2 + |z4|bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Phương trình tương đương với: z2 = -1 = ihoặc z2 = 3. Các nghiệm của phương trình là: z1 = i, z2 = -i, z3 = (sqrt 3 ), z4 = (-sqrt 3 ).

  Vậy T = 1 + 1 + 3 + 3 = 8 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ