Sắt tây bị sây sát sâu lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình nào khi để lâu ngoài không khí?


 • Câu hỏi:

  Sắt tây bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình nào khi để lâu ngoài không khí?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: A

  Do Fe có tính khử lớn hơn Sn, đủ điểu kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa nên Fe sẽ bị ăn mòn điện hóa.

  → Đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ