Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen ℓà 4.1018 Hz


 • Câu hỏi:

  Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen ℓà 4.1018 Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  Ta có: (e.U=h.f_{max}=frac{hc}{lambda _{min}}) 

  →  (U=frac{h.f_{max}}{e}=16,56kV) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ