The spokesman had an uphill struggle to find an explanation that was readily intelligent to the layman.


 • Câu hỏi:

  The spokesman had an uphill struggle to find an explanation that was readily intelligent to the layman.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ