Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và (y = sqrt x s


 • Câu hỏi:

  Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và (y = sqrt x sin x) với (0 ≤ x ≤ π) là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  (V = pi int_0^pi  {{{left( {sqrt x {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}} right)}^2}dx = pi int_0^pi  {x{{sin }^2}xdx = frac{pi }{2}int_0^pi  {left( {x – xcos 2x} right)dx = frac{{{pi ^2}}}{4}} } } ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ