Tom’s jokes are inappropriate but we have to put up with it just because he’s the boss.r


 • Câu hỏi:

  Tom’s jokes are inappropriate but we have to put up with it just because he’s the boss.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B       Kiến thức: từ vựng

  “jokes” là danh từ ở dạng số nhiều nên phải dùng tân ngữ “them” để thay thế.       

  it => them

  Tạm dịch: Những câu chuyện cười của Tom không phù hợp nhưng chúng ta phải chịu đựng chúng chỉ vì ông ấy là ông chủ. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ