Trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Nhà Hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm


 • Câu hỏi:

  Trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Nhà Hát lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Một người ngồi dưới khán đài nghe được âm do một chiếc đàn giao hưởng phát ra có mức cường độ âm 1,2B. Khi dàn nhạc giao hưởng thực hiện bản hợp xướng người đó cảm nhận được âm là 2,376B. Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Khi có một đàn giao hưởng: ({{I}_{1}}=frac{P}{4pi {{R}^{2}}}Rightarrow {{L}_{1}}=log frac{{{I}_{1}}}{{{I}_{0}}}=1,2B)

  Khi có n đàn giao hưởng: ({{I}_{2}}=frac{nP}{4pi {{R}^{2}}}Rightarrow {{L}_{2}}=log frac{n{{I}_{1}}}{{{I}_{0}}}=2,376B)

  (Rightarrow {{L}_{2}}-{{L}_{1}}=1,176Leftrightarrow log n=1,176Rightarrow n={{10}^{1,176}}=15)

  ⇒ Giàn nhạc giao hưởng có 15 người. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ