Trong C cho phương trình bậc hai (a{z^2} + bz + c = 0) (*) , a( e)0 , (Delta = {b^2} – 4ac) 


 • Câu hỏi:

  Trong C cho phương trình bậc hai (a{z^2} + bz + c = 0) (*) , a(ne)0 , (Delta = {b^2} – 4ac) . Ta xét các mệnh đề : 
  1. Nếu (Delta) là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm 
  2. Nếu (Delta ne)0 thì  phương trình có 2 nghiệm số phân biệt
  3. Nếu (Delta)= 0 thì phưong trình có 1 nghịệm  kép.
  Trong các mệnh đề trên :

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ