Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai?


 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  Cách 1 : Câu C luôn đúng ( theo lí thuyết).

  Từ hình tứ diện suy ra câu B đúng.

  Từ hình hộp suy ra câu D đúng.

  Vậy câu A sai.

  Cách 2 : Nếu m = 4 thì c = 6. Do đó nếu c = 7 thì m ≥ 5.

  Vì mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh và mỗi cạnh là cạnh chung của đúng 2 mặt, nên c ≥ (5.3)/2 ≥ 7 vô lí.

  Vậy mệnh đề A sai • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ