Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 15). Gọi (left( alpha  right)) là mặt phẳng đi qua điểm (Aleft( {0;,0;, – 4} right)), song song với đường thẳng (Delta :,left{ begin{array}{l}x = 4 + ty = 2z = 4 + 2tend{array} right.) và cắt (left( S right)) theo giao tuyến là đường tròn (left( C right)) sao cho khối nón có đỉnh là tâm của (left( S right)) và đáy là đường tròn (left( C right)), có thể tích lớn nhất. Biết rằng (left( alpha  right):ax + by – z + c = 0). Khi đó (a + 2b + c) bằng – Sách Toán

Trong không gian (Oxyz), cho mặt cầu (left( S right):{left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {left( {z – 3} right)^2} = 15). Gọi (left( alpha  right)) là mặt phẳng đi qua điểm (Aleft( {0;,0;, – 4} right)), song song với đường thẳng (Delta :,left{ begin{array}{l}x = 4 + ty = 2z = 4 + 2tend{array} right.) và cắt (left( S right)) theo giao tuyến là đường tròn (left( C right)) sao cho khối nón có đỉnh là tâm của (left( S right)) và đáy là đường tròn (left( C right)), có thể tích lớn nhất. Biết rằng (left( alpha  right):ax + by – z + c = 0). Khi đó (a + 2b + c) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ