Trong mạch điện xoay chiều ba pha, tải mắc hình sao có dây trung hòa, khi một pha tiêu thụ điện bị hở thì cường độ d


 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện xoay chiều ba pha, tải mắc hình sao có dây trung hòa, khi một pha tiêu thụ điện bị hở thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Khi một pha tiêu thụ điện bị hở thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại không thay đổi    • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ