Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là


 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ĐỊA

  Đáp án đúng: A

  Đẩy mạnh sản xuấy cây công nghiệp ở Trung du miền núi Bắc Bộ là góp phần phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, hạn chế du canh du cư.

  Đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ