You are supposed to be here at 9 a.m, but it is 11 a.m now.


 • Câu hỏi:

  You are supposed to be here at 9 a.m, but it is 11 a.m now.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

  Giải thích:

  Cấu trúc:  S tobe supposed to do something: Đáng lẽ ai đó phải làm gì

  = S + must do something : Ai đó nên làm gì

  Tạm dịch:

  Đáng lẽ bạn phải ở đây lúc 9 giờ sáng, nhưng bây giờ đã là 11 giờ sang

  A. Bạn không cần phải ở đây 2 giờ trước => Sai về nghĩa

  B. Bạn phải ở đây 2 giờ trước. => Sai về nghĩa

  C. Bạn nên ở đây 2 giờ trước.

  D. Bạn không thể ở đây 2 giờ trước. => Sai về nghĩa • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ