Giải Hóa lớp 11 Bài 42: Luyện tập Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

1. Giải bài 1 trang 195 SGK Hóa học 11 Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O. Phương pháp giải Với dẫn xuất halogen và ancol đều có: + Đồng phân cấu tạo về […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ