Giải Hóa lớp 11 Bài 44: Anđehit – Xeton

1. Giải bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng. Phương pháp giải Xem lại lý thuyết về andehit – xeton – Định nghĩa – Cách viết công thức cấu tạo – Cách […]

Hoc vn net

Giải Hóa lớp 11 Bài 44: Anđehit – Xeton
Chuyển lên trên