Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số (y = {x^8} + left( {m – 4} right){x^5} – left( {{m^2} – 16} right){x^4} + 1) đạt cực tiểu khi (x = 0)?

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2022 / Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số (y = {x^8} + left( {m – 4} right){x^5} – left( {{m^2} – 16} right){x^4} + 1) đạt cực tiểu khi (x = 0)? Link Hoc va de thi […]

ĐỀ THI THỬ ONLINE MÔN ANH SỐ 2 – 2022

ĐỀ THI THỬ ONLINE trên AZOTA CỦA LOP12.COM – 2022 – MÔN ANHLÀM ĐỀ TRÊN AZOTA CHO HỌC SINH LUYỆN TẬPKHI LÀM XONG XEM ĐÁP ÁN ĐỂ HỌC TẬP. VÀO THI CÁC EM ĐIỀN HỌ VÀ TÊN (LỚP) === THI ONLINE ==== ——————- CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI TỐT ——- Link Hoc va de thi […]

Jack and Peter ________ late today.

Question: Jack and Peter (work) ________ late today. Reference explanation: Correct answer: A today: sign of simple present tense Plural subject “Jack and Peter” => verb “work” in the infinitive Translation: Jack and Peter worked late today. Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link Hoc va de […]

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1 ; 2 ; 3) và đi qua điểm A(5 ; -2 ; -1). Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD có giá trị lớn nhất bằng

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2022 / Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1 ; 2 ; 3) và đi qua điểm A(5 ; -2 ; -1). Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với […]

Theo quy luật cạnh tranh, để giành giật khách

Câu hỏi: Theo quy luật cạnh tranh, để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Theo SGK GDCD 11 trang 41: Để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ thủ đoạn phi pháp và […]

Silvia ________ to music at the moment.

Question: Silvia ________ to music at the moment. Reference explanation: Correct Answer: EASY at the moment: sign of present continuous Structure: S + tobe + V-ing Subject “Silvia” goes with tobe “is” Translation: Right now, Silvia is listening to music. Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link […]

Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1 ; 14]. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2022 / Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1 ; 14]. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ