DE SO 1 ON TAP CUOI KI 1 TOAN 10 KNTT(70TN-30TL).doc

Để có thêm nguồn tư liệu cho HS học tập thi TN THPT 2023 MÔN TOÁN. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao trong học tập! Nguồn sưu tầm: Sách Toán ==== ———— CHÚC CÁC BẠN HỌC TOÁN TỐT —— ===== ———– xem file EBOOK toan của eT 2022 docx— ————– == […]

They’re going to repair the machine tomorrow.

Question: They’re going to repair the machine tomorrow. The machine _____________________ Reference explanation: Correct Answer: Knowledge: Passive sentence Explain: Active structure: be going to + V(bare) Passive structure: be going to + be + PII Translated: They plan to fix this machine tomorrow Select C. The machine is going to be repair tomorrow. Think and […]

Chuyển đến thanh công cụ