tag 1 đi học về

Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành

Câu hỏi: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của gió phơn Tây Nam ở nước ta là? A. gió mùa Tây Nam, dải hội tụ nhiệt đới, địa hình và mặt đệm. B. khối khí chí tuyến vịnh Bengan, áp thấp Bắc Bộ, địa hình và mặt đệm. […]

Nguyên nhân chủ yếu nào gây ra mưa

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu nào gây ra mưa vào mùa hạ ở nước ta (trừ Trung Bộ) là do hoạt động của? A. gió mùa Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới B. gió mùa Tây Nam và Tín phong C. gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc D. Tín […]

Ở nước ta, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc

Câu hỏi: Ở nước ta, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc hạ thấp hơn miền Nam chủ yếu do? A. địa hình chủ yếu là đồi núi có cả núi trung bình, núi cao. B. nằm ở vĩ độ cao hơn và tác động của gió lạnh mùa đông. C. […]

Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để nước ta phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo? A. Môi trường đảo mang tính biệt lập B. Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng C. Sinh vật biển bị suy giảm nghiêm trọng D. Môi […]

Vào thời kì gần giữa tháng 1 năm 2021, nhiều đỉnh núi phía Bắc của nước ta

Câu hỏi: Vào thời kì gần giữa tháng 1 năm 2021, nhiều đỉnh núi phía Bắc của nước ta xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống dưới 00C là do ảnh hưởng của? A. gió mùa Đông Bắc và vĩ độ gần cực Bắc nước ta B. gió mùa Đông Bắc và hướng các dãy […]

Ý nào dưới đây không phải là kết quả cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung quốc và Quốc dân đảng?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là kết quả cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung quốc và Quốc dân đảng? A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập. B. Chính quyền Quốc dân đảng bị sụp đổ. C. Quốc dân đảng và Đảng cộng sản thoả hiệp thành […]

Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Câu hỏi: Nguyên nhân nào giúp một số nước Đông Nam Á giành độc lập ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc? A. Các nước đón bắt được thời cơ giành chính quyền. B. Có Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. C. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của các nước […]

Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu hỏi: Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai A. Các dân tộc thuộc địa bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. B. Những quyết định của hội nghị Ianta. C. Các […]

Theo anh(chị) biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu hỏi: Theo anh(chị) biến đổi lớn nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? A. Từ chỗ là thuộc địa của thực dân Âu- Mĩ, hầu hết các nước đã giành lại được độc lập. B. Từ chỗ hầu hết là thuộc địa của thực dân […]

Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì?

Câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ giữa nhóm nước Đông Dương với các nước ASEAN căng thẳng trong giai đoạn 1954-1975 là gì? A. Do sự đối lập về hệ tư tưởng. B. Do những mâu thuẫn từ trong lịch sử. C. Do vấn đề Campuchia. D. Do Thái Lan […]

Chuyển lên trên