Vào thời kì gần giữa tháng 1 năm 2021, nhiều đỉnh núi phía Bắc của nước ta

Câu hỏi: Vào thời kì gần giữa tháng 1 năm 2021, nhiều đỉnh núi phía Bắc của nước ta xuất hiện băng giá, nhiệt độ xuống dưới 00C là do ảnh hưởng của? A. gió mùa Đông Bắc và vĩ độ gần cực Bắc nước ta B. gió mùa Đông Bắc và hướng các dãy […]

Hoc vn net

Vào thời kì gần giữa tháng 1 năm 2021, nhiều đỉnh núi phía Bắc của nước ta

Related posts

Chuyển lên trên