Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để nước ta phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo? A. Môi trường đảo mang tính biệt lập B. Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng C. Sinh vật biển bị suy giảm nghiêm trọng D. Môi […]

Hoc vn net

Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân

Related posts

Chuyển lên trên