Sơ đồ sau đây mô tả cách điều chế kim loại M :4M(NO3 )n + 2 nH2 −đpdd→ 4M + 4nHNO3 + nO2Trong số các

Câu hỏi: Sơ đồ sau đây mô tả cách điều chế kim loại M : 4M(NO3 )n + 2 nH2 −đpdd→ 4M + 4nHNO3 + nO2 Trong số các kim loại Mg, Al, Fe, Ni, Cu, Ag, có bao nhiêu kim loại có thể áp dụng sơ đồ điều chế trên ? A. 6     B. 5     C. […]

Hoc vn net

Sơ đồ sau đây mô tả cách điều chế kim loại M :4M(NO3 )n + 2 nH2 −đpdd→ 4M + 4nHNO3 + nO2Trong số các
Chuyển lên trên