Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?

Câu hỏi: Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh? A. Từ năm 1945 đến năm 1959. B. Từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX. C. Từ những năm 80 đến những năm 90 của thế kỉ […]

Hoc vn net

Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?
Chuyển lên trên