Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

Câu hỏi: Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai? A. N. Manđêla. B. Phiđen Cátxtơrô. C. G. Nêru. D. M. Ganđi.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn […]

Hoc vn net

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?
Chuyển lên trên