Bài: Hình tam giác, hình tròn


1. Nói tên của mỗi hình dưới đây.(Bài 1 trang 6, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình tam giác, hình tròn

2. Có bao nhiêu hình tam giác?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình tam giác, hình tròn

Hướng dẫn:

  • Quan sát hình, em thấy có 4 hình tam giác.

3. Có bao nhiêu hình tròn?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình tam giác, hình tròn

Hướng dẫn:

  • Quan sát hình, em thấy có 2 hình tròn ( màu hồng, màu vàng).

4. Tìm hình tròn, hình tam giác trên mỗi vật. Nói kết quả tìm được.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Hình tam giác, hình tròn

Hướng dẫn:

  • Đàn ba-la-lai-ka: hộp âm của chiếc đàn có hình tam giác.
  • Kim tự tháp Ai Cập: các mặt của kim tự tháp có hình tam giác.
  • Chiếc bánh sinh nhật: mặt trên của chiếc bánh có dạng hình tròn.
  • Qủa cam được cắt ra: mặt cắt của quả cam có hình tròn.
  • Chiếc la bàn: mặt trên của chiếc la bàn có hình tròn.
  • Miếng dưa hấu có dạng hình tam giác, xếp 4 miếng dưa hấu đó thành một hình tam giác như hình bên phải.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ