Bài: Ôn tập chung trang 18


1. Ghép hình cây theo mẫu bằng cách dùng những hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn.

Hướng dẫn:

2. Hãy cùng nhóm bạn xếp những khối hộp chữ nhật, khối lập phương thành ngôi nhà. Cắt giấy, dán thành các cửa.

3. Chọn hình để xếp tiếp.

Hướng dẫn:

a. Chọn hình tam giác màu vàng

b. Chọn hình vuông màu vàng

c. Chọn hình vuông màu tím.

4. Chọn tháp hình để xếp tiếp

Hướng dẫn:

Chọn tháp hình đã khoanh tròn như hình vẽ trên.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ