Biết đường thẳng (y = 2ln 4.x + m) là tiếp tuyến của đường cong (y = {4^{2x}}) khi đó giá trị tham số (m) bằng – Sách ToánCâu hỏi:
Biết đường thẳng (y = 2ln 4.x + m) là tiếp tuyến của đường cong (y = {4^{2x}}) khi đó giá trị tham số (m) bằng

A. (2ln 4 – 1).

B. (1) hoặc 3.

C. (1).

D. 1 hoặc (2ln 4 – 1).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đường thẳng (y = 2ln 4.x + m) là tiếp tuyến của đường cong (y = {4^{2x}}) khi và chỉ khi hệ phương trình (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{{4^{2x}} = 2ln 4.x + m}\{{{2.4}^{2x}}ln 4 = 2ln 4}end{array}} right.) có nghiệm.

Ta có (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{{4^{2x}} = 2ln 4.x + m}\{{{2.4}^{2x}}ln 4 = 2ln 4}end{array}} right.)( Leftrightarrow left{ {begin{array}{*{20}{c}}{{4^{2x}} = 2ln 4.x + m}\{x = 0}end{array}} right.)( Rightarrow m = 1).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ