Bọ rùa tìm mẹ VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phân loại các từ ngữ trong khung vào 3 nhóm:

a. Chỉ màu sắc của vật.

M: vàng

b. Chỉ hình dáng của người, vật

M: cao

c. Chỉ tính tình của người.

M: hiền

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ trong khung và chia vào các nhóm.

Lời giải chi tiết:

a. Chỉ màu sắc: vàng, xanh, tím

b. Chỉ hình dáng của người, vật: cao, tròn, vuông

c. Chỉ tính tình của người: hiền, ngoan

Câu 2

Đánh dấu vào ô trống trước câu nói về màu sắc của bông hoa cúc.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ 3 câu và đánh dấu vào ô trống trước câu có từ chỉ màu sắc.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết 1 – 2 câu nói về màu sắc của một vật.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn các từ chỉ màu sắc và đặt câu với các từ đó.

Lời giải chi tiết:

– Chiếc ô màu xanh lam.

– Bông hoa hồng đỏ thắm.

– Viên phấn trắng tinh.

Câu 4

Tô màu đường về nhà của bọ rùa.

Phương pháp giải:

Em quan sát và tô màu vào đường đi để bọ rùa có thể về với mẹ

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ