Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta được xếp vào nhóm nào dưới đây?


 • Câu hỏi:

  Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta được xếp vào nhóm nào dưới đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta được xếp vào nhóm rừng đặc dụng (sgk Địa lí 12 trang 59)

  => Chọn đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ