Cats is one of the longest-running musicals in Britain. It was written by Andrew Lloyd Webber


 • Câu hỏi:

  Cats is one of the longest-running musicals in Britain. It was written by Andrew Lloyd Webber.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Mèo là một trong những vở nhạc kịch dài nhất ở Anh. Nó được viết bởi Andrew Lloyd Webber.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ