Câu Hỏi Mục I Trang 48, 49, 50 Hóa đơn Tiền điện Tháng 9/2020 Của Gia đình Cô Hạnh Là 574 880 đồng. Trong Thực Tế, Cô Hạnh đã Trả Tiền Mặt Cho Người Thu Tiền điện Số Tiền Là 575 000 đồng. Tại Sao Cô Hạnh Không Thể Trả Cho Người Thu Tiền điện Số Tiền Chính Xác Là 574 880 đồng? Xem Lời Giải – CD


Bạn đang ở:Trang chủ / Giải SGK Toán lớp 7 – Cánh diều / Câu Hỏi Mục I Trang 48, 49, 50 Hóa đơn Tiền điện Tháng 9/2020 Của Gia đình Cô Hạnh Là 574 880 đồng. Trong Thực Tế, Cô Hạnh đã Trả Tiền Mặt Cho Người Thu Tiền điện Số Tiền Là 575 000 đồng. Tại Sao Cô Hạnh Không Thể Trả Cho Người Thu Tiền điện Số Tiền Chính Xác Là 574 880 đồng? Xem Lời Giải – CDLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ