Câu Hỏi Mục I Trang 52, 53 So Sánh Hai Tỉ Số …Từ Các Tỉ Số Sau đây Có Lập được Tỉ Lệ Thức Không? Xem Lời Giải – CD


Hoạt động 1

So sánh hai tỉ số (frac{{12}}{{28}}) và (frac{{7,5}}{{17,5}})

Phương pháp giải:

Rút gọn 2 tỉ số rồi so sánh

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}frac{{12}}{{28}} = frac{{12:4}}{{28:4}} = frac{3}{7};\frac{{7,5}}{{17,5}} = frac{{75}}{{175}} = frac{{75:25}}{{175:25}} = frac{3}{7}end{array})

Vậy (frac{{12}}{{28}}) = (frac{{7,5}}{{17,5}})

Luyện tập vận dụng 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) (frac{{ – 2}}{5}:4) và (frac{3}{4}:frac{{ – 15}}{2});

b) (frac{{15}}{{27}}) và 25:30

Phương pháp giải:

Tính các tỉ số rồi so sánh

Nếu 2 tỉ số bằng nhau thì lập được tỉ lệ thức

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

(begin{array}{l}frac{{ – 2}}{5}:4 = frac{{ – 2}}{5}.frac{1}{4} = frac{{ – 2}}{{20}} = frac{{ – 1}}{{10}};\frac{3}{4}:frac{{ – 15}}{2} = frac{3}{4}.frac{{ – 2}}{{15}} = frac{{ – 6}}{{60}} = frac{{ – 1}}{{10}}end{array})

Vậy (frac{{ – 2}}{5}:4) và (frac{3}{4}:frac{{ – 15}}{2}) lập được tỉ lệ thức

b) Ta có:

(begin{array}{l}frac{{15}}{{27}} = frac{{15:3}}{{27:3}} = frac{5}{9};\25:30 = frac{{25}}{{30}} = frac{{25:5}}{{30:5}} = frac{5}{6}end{array})

Vì (frac{5}{9} ne frac{5}{6}) nên (frac{{15}}{{27}}) và 25:30 không lập được tỉ lệ thứcLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ