Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?


 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  C6H10O4 còn có thể viết (C3H5O2)2 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ