Cho biết công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h


 • Câu hỏi:

  Công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h


  • A.
   (,,,V = dfrac{1}{2}Bh.)  

  • B.
   (,,,V = Bh.)

  • C.
   (,,,V = dfrac{1}{3}Bh.)

  • D.
   (,,V = dfrac{{sqrt 3 }}{2}Bh.)

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cho biết công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là (,,,V = dfrac{1}{3}Bh.)

   Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ