Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;2pi } right]) của phương trình (4fleft( {{rm{cos2x}}} right) + 5 = 0) là – Sách Toán


Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;2pi } right]) của phương trình (4fleft( {{rm{cos2x}}} right) + 5 = 0) là

Câu hỏi:
Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;2pi } right]) của phương trình (4fleft( {{rm{cos2x}}} right) + 5 = 0) là

A. (12).

B. (6).

C. (9).

D. (10).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đặt (cos 2x = t in left[ { – 1;1} right]).

Trước hết xét (4fleft( t right) + 5 = 0 Leftrightarrow fleft( t right) =- frac{5}{4}) có hai nghiệm đối nhau là (t =pm a in left( { – 1;1} right)).

+ Trở về phương trình (cos 2x =- a in left( { – 1;0} right),x in left[ { – pi;2pi } right]), phương trình này có 6 nghiệm

+ Trở về phương trình (cos 2x = a in left( {0;1} right),x in left[ { – pi;2pi } right]), phương trình này có 6 nghiệm.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Sự tương giao đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ