Cho hàm số có đạo hàm có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đạt cực đại tại điểm nào? – Sách Toán


Hàm số đạt cực đại tại điểm nào?

Câu hỏi:
Cho hàm số có đạo hàm có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số đạt cực đại tại điểm nào?

A.

B.

C.

D.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có: .

( Như hình vẽ).

Bảng xét dấu của :

Từ bảng xét dấu của ta suy ra hàm số đạt cực đại tại .

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Cực trị của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ