Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số

C:UsersAdministratorDesktopcau-50-de-thoai-ngoc-hau.png

A.

B.

C.

D.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Từ đồ thị ta thấy hàm số

điểm cực trị dương

hàm số điểm cực trị

C:UsersAdministratorDesktopcau 46.3 .jpg

hàm số điểm cực trị (vì phép tịnh tiến không làm thay đổi số cực trị của một hàm số).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Cực trị của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ