Cho hàm số (fleft( x right)) xác định trên (mathbb{R}) và có đồ thị (f’left( x right)) như hình vẽ. Đặt (gleft( x right) = fleft( x right) – x). Hàm số (gleft( x right)) đạt cực đại tại điểm nào sau đây? – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)) xác định trên (mathbb{R}) và có đồ thị (f’left( x right)) như hình vẽ. Đặt (gleft( x right) = fleft( x right) – x). Hàm số (gleft( x right)) đạt cực đại tại điểm nào sau đây? – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ