Cho hàm số là (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đạo hàm (fleft( x right) = {rm{;}} – left( {x – 10} right)


 • Câu hỏi:

  Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đạo hàm (f’left( x right) = {rm{;}} – left( {x – 10} right){left( {x – 11} right)^2}{left( {x – 12} right)^{2019}}) . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có : (f’left( x right) = {rm{;}} – left( {x – 10} right){left( {x – 11} right)^2}{left( {x – 12} right)^{2019}} = 0 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}{x = 10}\{x = 11}\{x = 12}end{array}} right.)

  BBT : 

  Từ BBT ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng (left( {10;12} right)) nên C đúng.

  Hàm số có 2 điểm cực trị.

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ