Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh (a), (angle BAD = {60^0}), cạnh bên (SA = a) và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ (B) đến mặt phẳng (left( {SCD} right)).Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh (a), (angle BAD = {60^0}), cạnh bên (SA = a) và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ (B) đến mặt phẳng (left( {SCD} right)). – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ