Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’) – Sách Toán


Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’)

Câu hỏi:

Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’)

A. (frac{{asqrt 6 }}{2}).

B. (frac{{asqrt 6 }}{3}).

C. (frac{{asqrt 6 }}{4}).

D. (frac{{asqrt 6 }}{6}).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

C:UsersPCDownloadsCHUYÊN-ĐỀ-HÌNH-HỌC-KHÔNG-GIAN-TỔ-1 (1) - Copy.filesimage224.jpg

Hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ })nên(A’ABD)là tứ diện đều cạnh(a).

Ta có (dleft( {AB,C{C^prime }} right) = dleft( {AB,DD’} right) = dleft( {DD’,left( {A’AB} right)} right) = dleft( {D,left( {A’AB} right)} right) = h), với(h)là chiều cao tứ diện đều(A’ABD).

Gọi (G) là trọng tâm tam giác đều (ABD) cạnh a nên ta có (h = A’G = sqrt {A'{A^2} – A{G^2}}= sqrt {{a^2} – {{left( {frac{{asqrt 3 }}{3}} right)}^2}}= frac{{asqrt 6 }}{3}).

Vậy(dleft( {AB,CC’} right) = h = frac{{asqrt 6 }}{3}).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Khoảng cách và góc trong không gianLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ