Chọn câu đúng. Tia Rơn-ghen (tia X)


 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng. Tia Rơn-ghen (tia X) có:

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tia Rơn-ghen có cùng bản chất với sóng điện từ là tia tử ngoại.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ