Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.


 • Câu hỏi:

  Cho biết có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta biết 1 con xúc xắc có 6 mặt 

  Nên mỗi mặt là một khả năng xảy ra khi gieo.

  Vậy các kết quả có thể xảy ra khi gieo con xúc xắc là: 1,2,3,4,5,6.

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ