Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?


 • Câu hỏi:

  Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: C

  Đồng hồ đang chỉ 10 giờ 30 phút. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ