Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là


 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  Đặt CTPT X là CnH2n+2

  2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

  ⇒ CTPT: C4H10 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ