Hãy tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 45 và 60.


 • Câu hỏi:

  Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 45 và 60.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   (begin{aligned} &text { Ta có: } 45=3^{2} .5 \ &qquad 60=2^{2} .3 .5 \ &Rightarrow B C N N(45,60)=2^{2} cdot 3^{2} .5=180 .\ &Rightarrow B C (45,60)={0;180;360;540} end{aligned})

  Vậy các bội chung nhỏ hơn 500 của 45 và 60 là: 0; 180; 360.  

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ