Hãy tìm số tự nhiên x biết ​(begin{aligned} & {left( {x:5} right)^2} = {4^{17}}:{4^{15}} end{aligned} )


 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên x biết (begin{aligned} & {left( {x:5} right)^2} = {4^{17}}:{4^{15}} end{aligned} )

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

   (begin{aligned} & {left( {x:5} right)^2} = {4^{17}}:{4^{15}}\ & {left( {x:5} right)^2} = {4^2}\ & x:5 = 4\ & x = 4.5\ & x = 20 end{aligned} )

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ