Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc châu Phi sau chiến tranh thế giới 2 chính xác được c


 • Câu hỏi:

  Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới 2 chính xác được cho là gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khác với Mĩ Latinh – chủ yếu là đấu tranh vũ trang thì phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi lại chủ yếu diễn ra dưới hình thức chính trị hợp pháp, thương lượng với các nước phương Tây để giành độc lập.

  Đáp án cần chọn là: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ