Hình thức phạt tù được áp dụng đối với trường hợp nào sau đây?


 • Câu hỏi:

  Hình thức phạt tù được áp dụng đối với trường hợp nào sau đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình thức phạt tù được áp dụng đối với người vi phạm hình sự.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ